โทร.สั่งตัวซีC ได้เลย082-954-2286

  

  

 

 

 

 ราคาตัวซี C หลังคา Light-Lip Channal

โทรสั่งเหล็กตัวซี C 082-954-2286.  www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

..........................................................................................................................

ราคาตัวซี C 60x30x10x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 293บาท นน 9กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 60x30x10x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 336บาท นน 10.8กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 60x30x10x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 395บาท นน 12.3กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C 3"x1"1/2x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 265บาท นน 11.2กิโล

ราคาตัวซี C 75x45x15x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 265บาท นน 11.2กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 3"x1"1/2x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 320บาท นน 15.6กิโล

ราคาตัวซี C 75x45x15x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 320บาท นน 15.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 3"x1"1/2x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 365บาท นน 17.5กิโล

ราคาตัวซี C 75x45x15x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 365บาท นน 17.5กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C 4"x2"x1.6 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา 345บาท นน 14กิโล

ราคาตัวซี C100x50x20x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 345บาท นน 14กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 4"x2"x2.0 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา 395บาท นน 19.5กิโล

ราคาตัวซี C100x50x20x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 395บาท นน 19.5กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 4"x2"x2.3 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา 455บาท นน 22กิโล

ราคาตัวซี C100x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 455บาท นน 22กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 4"x2"x3.2 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา 593บาท นน 30กิโล

ราคาตัวซี C100x50x20x3.2 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 593บาท นน 30กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 4"x2"x4.0 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา 987บาท นน 37.6กิโล

ราคาตัวซี C100x50x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 987บาท นน 37.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C 5"x2"x2.3 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา 495บาท นน 24.5กิโล

ราคาตัวซี C125x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 495บาท นน 24.5กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 5"x2"x3.2 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา 665บาท นน 33.5กิโล

ราคาตัวซี C125x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 665บาท นน 33.5กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 5"x2"x4.0 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา 1,093บาท นน 41กิโล

ราคาตัวซี C125x50x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 1,093บาท นน 41กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C 6"x2"x2.3 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา 556บาท นน 27กิโล

ราคาตัวซี C150x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 556บาท นน 27กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 6"x2"x3.2 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา 782บาท นน 37กิโล

ราคาตัวซี C150x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 782บาท นน 37กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 6"x2"x4.5 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา 1,293บาท นน 50.6กิโล

ราคาตัวซี C150x50x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 1,293บาท นน 50.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C150x65x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 782บาท นน 30กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C150x65x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 978บาท นน 41กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C150x65x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 1,287บาท นน 50กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

เหล็กตัวซี C150x75x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 1,124บาท นน 43.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เหล็กตัวซี C150x75x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 1,456บาท นน 53.5กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เหล็กตัวซี C150x75x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 1,593บาท นน 60.2กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

เหล็กตัวซี C150x75x25x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 1,195บาท นน 45.2กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เหล็กตัวซี C150x75x25x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 1,524บาท นน 55.4กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เหล็กตัวซี C150x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 1,695บาท นน 61.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C200x75x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 1,269บาท นน 50.5กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C200x75x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 1,593บาท นน 62.2กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C200x75x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 1,824บาท นน 69.8กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C200x75x25x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 1,426บาท นน 52กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C200x75x25x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 1,596บาท นน 64กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C200x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา 1,826บาท นน 72.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

เหล็กตัวซี C250x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 2,245บาท นน 84กิโล

 โทรสั่ง082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โทรสั่งของ 082-954-2286