โทร.สั่งตัวซีC ได้เลย082-954-2286

  

  

 

 

         
 

 ตัวซี C หลังคา

โทรสั่งเหล็กตัวซี C 082-954-2286.   

  www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

..........................................................................................................................

 ราคาต่อเส้น ขายยกมัด

ความหนา

.....................................

 ราคาต่อเส้น ขายยกมัด

ความหนา

......................................

 ราคาต่อเส้น ขายยกมัด

ความหนา

......................................

 

ราคาตัวซี C 60x30x10 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

/เส้น

หนา1.6mm.

9.0Kg.

 1มัดมี 100 เส้น

/เส้น

หนา2.0 mm.

 10.9 Kg.

 1มัดมี 100 เส้น

/เส้น

หนา2.3 mm.

 12.3 Kg.

 1มัดมี 100 เส้น

 

ราคาตัวซี C 3"x1"1/2 มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซี C 75x45x15 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เส้น

หนา1.6mm.

 11Kg.

 1มัดมี 100 เส้นD

/เส้น

หนา2.0 mm.

 15.6 Kg.

 1มัดมี 100 เส้น

/เส้น

หนา2.3 mm.

 17.5 Kg.

 1มัดมี 100 เส้นD

 

ราคาตัวซี C 4"x2" มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C 100x50x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

/เส้น

หนา1.6mm.

 14Kg.

1มัดมี 80 เส้นD

เส้น

หนา 2.0mm.

19.5 Kg.

1มัดมี 80 เส้นS

เส้น

หนา2.3 mm.

 21.5 Kg.

1มัดมี 80 เส้นD

 

ราคาตัวซี C 4"x2" มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C 100x50x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เส้น

หนา 3.2mm.

30 Kg.

 1มัดมี 80 เส้น

/เส้น

หนา 4.0mm.

37.6 Kg.

 1มัดมี 80 เส้น

 

ราคาตัวซี C 5"x2" มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C 125x50x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

/เส้น

หนา2.3mm.

 24.5Kg.

 1มัดมี 60 เส้น

เส้น

หนา 3.2mm.

 33.5Kg.

1มัดมี 60 เส้น

/เส้น

หนา 4.0mm.

40.8 Kg.

1มัดมี 60 เส้น

 

ราคาตัวซี C 6"x2" มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C 150x50x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

/เส้น

หนา2.3mm.

 26.8Kg.

1มัดมี 60 เส้น

/เส้น

หนา 3.2mm.

 37Kg.

1มัดมี 60 เส้น

/เส้น

หนา 4.5mm.

50.5 Kg.

1มัดมี 40 เส้น

 

ราคาตัวซี C 150x65x20 มอก.เต็มโรงใหญ่ 

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เส้น

หนา2.3mm.

 30.2Kg.

1มัดมี 60 เส้น

/เส้น

หนา 3.2mm.

 40.8Kg.

1มัดมี 60 เส้น

/เส้น

หนา 4.0mm.

 50.0Kg.

1มัดมี 40 เส้น

 

เหล็กตัวซี C 150x75x20 มอก. เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เส้น

หนา3.2mm.

 43.6Kg.

1มัดมี 30 เส้น

/เส้น

หนา 4.0mm.

 53.4Kg.

1มัดมี 30 เส้น

/เส้น

หนา 4.5mm.

 60.3Kg.

1มัดมี 30 เส้น

 

ราคาตัวซี C 200x75x20 มอก.เต็มโรงใหญ่ 

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

/เส้น

หนา3.2mm.

 50.4Kg.

1มัดมี 30 เส้น

/เส้น

หนา 4.0mm.

 62.4Kg.

1มัดมี 30 เส้น

/เส้น

หนา 4.5mm.

69.8Kg.

1มัดมี 30 เส้น

 

เหล็กตัวซี C250x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

/เส้น

หนา4.5mm.

81.8Kg.

1มัดมี 30 เส้น

 

 
         
 

ราคาตัวซี C 60x30x10x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C 60x30x10x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C 60x30x10x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
         
 

ราคาตัวซี C 3"x1"1/2x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซี C 75x45x15x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C 3"x1"1/2x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซี C 75x45x15x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C 3"x1"1/2x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซี C 75x45x15x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
         
 

ราคาตัวซี C 4"x2"x1.6 มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C100x50x20x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C 4"x2"x2.0 มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C100x50x20x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C 4"x2"x2.3 มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C100x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C 4"x2"x3.2 มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C100x50x20x3.2 มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C 4"x2"x4.0 มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C100x50x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
         
 

ราคาตัวซี C 5"x2"x2.3 มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C125x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C 5"x2"x3.2 มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C125x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C 5"x2"x4.0 มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C125x50x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
         
 

ราคาตัวซี C 6"x2"x2.3 มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C150x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C 6"x2"x3.2 มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C150x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C 6"x2"x4.5 มอก. เต็มโรงใหญ่ 

ราคาตัวซี C150x50x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
         
 

ราคาตัวซี C150x65x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่ 

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C150x65x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่ 

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C150x65x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่ 

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
         
 

เหล็กตัวซี C150x75x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

เหล็กตัวซี C150x75x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

เหล็กตัวซี C150x75x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
         
 

เหล็กตัวซี C150x75x25x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

เหล็กตัวซี C150x75x25x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

เหล็กตัวซี C150x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
         
 

ราคาตัวซี C200x75x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่ 

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C200x75x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่ 

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C200x75x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่ 

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
         
 

ราคาตัวซี C200x75x25x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่ 

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C200x75x25x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่ 

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
 

ราคาตัวซี C200x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่ 

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     
         
 

เหล็กตัวซี C250x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

 โทรสั่ง082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โทรสั่งของ 082-954-2286