สวัสดีจ้าพี่ สบายดีน่ะจ๊ะ 

 

 โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-9542286

                         

 

       

ใบเสนอราคาเหล็กกล่อง ราคาขายยกมัด

โทรสั่งของ 082-954-2286 www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

.......................................................................................................................................

  ราคาต่อเส้น

ขายยกมัด

............................

ราคาต่อเส้น

ขายยกมัด 

.............................

ราคา

ขายยกมัด 

.............................

ราคา

ขายยกมัด

............................

ราคาเหล็กกล่อง1/2x1"ราคา  

โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง25x12mmราคา

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.081-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

บาท

หนา 1.2 mm.

3.6kg.


บาท

หนา 1.4 mm.

4.4kg.

บาท

หนา 1.6 mm.

5.0 kg.

 ชอบโทรสั่งได้เลยจ้า ของมีจ้า

1.ราคาเหล็กกล่อง 1/2x1"หนา 1.2mm.3.6Kg.ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.2mm. 3.6Kg.ราคา  บาท

       

2.ราคาเหล็กกล่อง 1"x1/2x1.4mm. 4.4Kg.ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.4mm 4.4Kg.ราคา บาท

       
3.ราคาเหล็กกล่อง 1/2x1"หนา 1.6 mm.5Kg.ราคา บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.6mm 5Kg.ราคา  บาท

       
ราคาเหล็กกล่อง30x20mmราคา

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

หนา 1.2 mm.

5.1kg.

  ชอบโทรสั่งได้เลยจ้า ของมีจ้า    
4.ราคาเหล็กกล่อง 30x20x1.2mm.5.1Kg.ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง 30x20x1.2mm.5.1Kg.ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง32x14mmราคา

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

หนา 1.2 mm.

4.5 kg.

 บาท

หนา 1.4 mm.

5.4 kg.

 บาท

หนา 1.6 mm.

6 kg.

  ชอบโทรสั่งได้เลยจ้า ของมีจ้า
5.ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.2mm. 4.5Kg.ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.2mm.4.5Kg.ราคา  บาท

       
6.ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.4mm.5.4Kg.ราคา บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.4mm.5.4Kg.ราคา  บาท

       
7.ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.6mm.6Kg.ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.6mm.6Kg.ราคา บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง3/4x1"1/2

โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง38x19mmราคา

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

หนา 1.2 mm.

5.8 kg.

 บาท

หนา 1.4mm.

 7kg.

 บาท

หนา 1.7mm.

 8.1 kg.

 บาท

หนา 2.0mm.

 9.2 kg.

8.ราคาเหล็กกล่อง 38mmx19mmx1.2mm.ราคาบาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.2mm. 5.8Kg.ราคา บาท

       

9.ราคาเหล็กกล่อง 38mmx19mmx1.4mm.ราคาบาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.4mm. 7Kg.ราคา  บาท

       

10.ราคาเหล็กกล่อง 38mmx19mmx1.7mm.ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.7mm.8.1Kg.ราคา  บาท

       

11.ราคาเหล็กกล่อง 38mmx19mmx2.0mm.ราคาบาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.0mm.9.2Kg.ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง3/4x1"1/2

โทร.082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง38x19mmราคา

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

หนา 2.7mm.

 12.3 kg.

 บาท

หนา 3.0mm.

 14.3 kg.

ชอบโทรสั่งได้เลยจ้า ของมีจ้า
12.ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.7mm.12.3Kg.ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.7mm.12.3Kg.ราคา  บาท

       
13.ราคาเหล็กกล่อง 38x19x3.0mm.14.3Kg.ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x3.0mm.14.3Kg.ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง40x20x1.4mm

ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.4mm.น้ำหนัก7.5Kg.ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

หนา 1.4mm.

 7.5 kg.

 ชอบโทรสั่งได้เลยจ้า ของมีจ้า    

14.ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.4mm.น้ำหนัก7.5Kg.ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

ราคาเหล็กกล่อง50x20mmราคา

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

หนา 1.2mm.

  7.4 kg.

  บาท

หนา 1.4mm.

 8.5 kg.

 บาท

หนา 1.7mm.

 10.3 kg.

 บาท

หนา 2.0mm.

 11.5 kg.

15.ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.2mm.น้ำหนัก7.4Kg.ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

16.ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.4mm.น้ำหนัก8.5Kg.ราคา บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

17.ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.7mm.น้ำหนัก10.3Kg.ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

18.ราคาเหล็กกล่อง 50x20x2.0mm.น้ำหนัก11.5Kg.ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

ราคาเหล็กกล่อง1"x2"ราคาถูก

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

หนา 1.2mm.

 7kg.

 บาท

หนา 1.5mm.

  8.5kg.

 บาท

หนา 1.8mm.

  9.5 kg.

 บาท

หนา 2.0mm.

  11.5 kg.

19.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x1.2mm.น้ำหนัก 7 Kg.ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

บาท

หนา 2.3mm.

13kg.

บาท

หนา 2.5mm.

14.5kg.

บาท

หนา 3.0mm.

15.5kg.

บาท

หนา 3.2mm.

18kg.

20.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x1.5mm.น้ำหนัก 8.5Kg.ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

21.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x1.8mm.น้ำหนัก 9.5Kg.ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

22.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x2.0mm.น้ำหนัก 11.5Kg.ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

23.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x2.3mm.น้ำหนัก 13Kg.ราคา บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

24.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x2.5mm.น้ำหนัก 14.5Kg.ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

25.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x3.0mm.น้ำหนัก 15.5Kg.ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

26.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x3.2mm.น้ำหนัก 18Kg.ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

ราคาเหล็กกล่อง1"x2"JIS

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็กกล่อง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง50x25mm JIS.

JISมาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่งเหล็กกล่องJIS.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

1.4mm.JIS

  9.1 kg.

 บาท

1.7mm.JIS

 11.2 kg.

 บาท

2.0mm.JIS

 12.3 kg.

27.ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.4mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 9.1Kg.ราคา  บาท

       

28.ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.7mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 11.2Kg.ราคา  บาท

       

29.ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 12.3Kg.ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง2"x1"มอก.

มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง50x25mmมอก.

เต็มโรงใหญ่ ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

2.3mm.

รุ่น มอก.

 13.6kg.

 บาท

3.2mm.

รุ่น มอก.

 18.2 kg.

 ชอบโทรสั่งได้เลยจ้า ของมีจ้า  ชอบโทรสั่งได้เลยจ้า ของมีจ้า

30.ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

รุ่น มอก. โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 13.6Kg.ราคา บาท

       

31.ราคาเหล็กกล่อง 50x25x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

รุ่น มอก. โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 18.2Kg.ราคา บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง 60x30mm ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

  บาท

หนา1.2 mm.

 

 10 kg.

 บาท

หนา1.4 mm.

JIS

11.3 kg.

 บาท

หนา 1.7mm.

13.5 kg.

 ชอบโทรสั่งได้เลยจ้า ของมีจ้า
32.ราคาเหล็กกล่อง60x30x1.2mm.10Kg.ราคา บาท

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

33.ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.4mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 11.3Kg.ราคา บาท

       

34.ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.7mm.13.5Kg.ราคา บาท

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

35.ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 15.2Kg.ราคา บาท

 บาท

2.0mm.JIS

 15.2 kg.

 บาท

2.3mm.มอก.

16.7 kg.

 บาท

2.8mm.JIS.

 20 kg.

 บาท

3.2mm.มอก.

22.4 kg.

36.ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

รุ่น มอก. โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 16.7Kg.ราคา บาท

       
37.ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.8mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 20Kg.ราคา บาท

       
38.ราคาเหล็กกล่อง 60x30x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

รุ่น มอก. โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 22.4Kg.ราคาบาท

       

ราคาเหล็กกล่อง60x40mmJIS

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

 2.3mm.JIS

 18.5 kg.

บาท

 3.2mm.JIS

 25.0 kg.


 4.0mm.JIS

 31 kg.

 ชอบโทรสั่งได้เลยจ้า ของมีจ้า
39.ราคาเหล็กกล่อง 60x40x2.3mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 18.5Kg.ราคา  บาท

       
40.ราคาเหล็กกล่อง 60x40x3.2mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 25Kg.ราคา  บาท

       
41.ราคาเหล็กกล่อง 60x40x4.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 31Kg.ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง65x35mmJIS

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

 1.7mm.

 15.1 kg.

 บาท

1.9 mm.

16.6 kg.

  บาท

 2.3mm.JIS

 18.7 kg.

 ชอบโทรสั่งได้เลยจ้า ของมีจ้า

42.ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.7mm.15.1Kg.ราคา บาท

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

43.ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.9mm.16.6Kg.ราคาบาท

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       
44.ราคาเหล็กกล่อง 65x35x2.3mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 18.7Kg.ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง1"x 3"JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

  บาท

1.4 mm.JS

12.5 kg.

 บาท

 1.7 mm.JIS

 15.2 kg.

  บาท

 2.0mm.JIS

 16.7 kg.

 บาท

 2.3mm.JIS

 18.4 kg.

45.ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.4mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 12.5Kg.ราคา  บาท

บาท

 3.2mm.JIS

 25.4kg.

     
46.ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.7mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 15.2Kg.ราคา  บาท

       
47.ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 16.7Kg.ราคา บาท

       
48.ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.3mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 18.4Kg.ราคา  บาท

       
49.ราคาเหล็กกล่อง 75x25x3.2mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 25.4Kg.ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง1"1/2x3"หนา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       
50.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 3" x1.2mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 11Kg.D ราคา  บาท

       
51.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x1.5mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 12.5Kg.D ราคา  บาท

       
52.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x1.8mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 15Kg.D ราคา  บาท

       
53.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x2.0mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 17.7Kg.S ราคา บาท

       
54.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x2.3mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 21Kg.S ราคา บาท

       
55.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x2.5mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 23Kg.S ราคา  บาท

       
56.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x3.0mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 25Kg.S ราคา  บาท

       
57.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x3.2mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 28.5Kg.S ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง1"1/2x3"

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เหล็กกล่อง75x38mm JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

1.4 mm.

JIS

14kg.

 บาท

1.7mm.

JIS

17.2 kg.

 บาท

2.0mm.

JIS

 19 kg.

 บาท

2.3mm.

มอก.

21.0 kg.

58.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.4mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x38x1.4mm JIS 

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 14Kg.ราคา  บาท

 บาท

3.2mm.

มอก.

28.5kg.

 บาท

4.0mm.

JIS

35kg.

 บาท

4.5mm.

JIS

39.4 kg.

 
59.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.7mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 17.2Kg.ราคา  บาท

       
60.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 19Kg.ราคา  บาท

       
61.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็ก มอก. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 21Kg.ราคา  บาท

       
62.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 28.5Kg.ราคา  บาท

       
63.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 35Kg.ราคา  บาท

       
64.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.5mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 39.4Kg.ราคา  บาท

       

เหล็กกล่อง75x45mm JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

1.4mm.

JIS

 15.3 kg.

 บาท

1.8mm.

JIS

 17.3 kg.

 บาท

2.0mm.

JIS

 20.5 kg.

 บาท

2.3mm.

มอก.

 22.6 kg.

65.ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.4mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x45x1.4 mm JIS

 โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 15.3Kg. ราคา  บาท

 บาท

2.8mm.

JIS

 27.9 kg.

 บาท

3.2mm.

มอก.

 30.7 kg.

 บาท

4.0mm.

JIS

 37.8 kg.

66.ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.8mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x45x1.8mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 17.3Kg. ราคา  บาท

       

67.ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x45x2.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 20.5Kg. ราคา  บาท

       

68.ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x45x2.3 mm มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็ก มอก. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 22.6Kg. ราคา บาท

       

69.ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.8mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x45x2.8 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 27.9Kg. ราคา บาท

       

70.ราคาเหล็กกล่อง 75x45x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x45x3.2 mm มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็ก มอก. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 30.7Kg. ราคา  บาท

       

71.ราคาเหล็กกล่อง 75x45x4.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x45x4.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 37.8Kg. ราคา  บาท

       

เหล็กกล่อง75x50mmJIS.

มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง2"x 3"JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

 บาท

1.7 mm.

JIS

18.2 kg.

 บาท

2.0mm.

JIS

21.2 kg.

 บาท

2.3mm.

JIS

23.8 kg.

 บาท

2.7mm.

JIS

28.9 kg.

72.ราคาเหล็กกล่อง 75x50x1.7mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x50x1.7 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 18.2Kg. ราคา บาท

บาท

3.2mm.

JIS

32.7 kg.

บาท

4.0mm.

JIS

40.1 kg.

บาท

4.5mm.

JIS

44.7 kg.

บาท

6.0mm.

JIS

57.7 kg.

73.ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x50x2.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 21.2Kg. ราคา  บาท

       

74.ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.3mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x50x2.3 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 23.8Kg. ราคา  บาท

       

75.ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.7mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x50x2.7 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 28.9Kg. ราคา  บาท

       

76.ราคาเหล็กกล่อง 75x50x3.2mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x50x3.2 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 32.7Kg. ราคา  บาท

       

77.ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x50x4.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 40.1Kg. ราคา  บาท

       

78.ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.5mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x50x4.5 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 44.7Kg. ราคา  บาท

       

79.ราคาเหล็กกล่อง 75x50x6.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 75x50x6.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 57.7Kg. ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง2"x4"หนา

เหล็กราคาถูก โทรสั่งเหล็ก.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

80.ราคาเหล็กกล่อง 2"x4"x1.2mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 14.5Kg.D ราคา บาท

       

81.ราคาเหล็กกล่อง 2"x4"x1.5mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 17Kg.D ราคา  บาท

       

82.ราคาเหล็กกล่อง 2"x4"x1.8mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 19.2Kg. ราคา  บาท

       

83.ราคาเหล็กกล่อง 2"x4"x2.0mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 23.5Kg. ราคา  บาท

       

84.ราคาเหล็กกล่อง 2"x4"x2.3mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 27.7Kg. ราคา บาท

       

85.ราคาเหล็กกล่อง 2"x4"x2.5mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 30.5Kg. ราคา  บาท

       

86.ราคาเหล็กกล่อง 2"x4"x3.0mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 33Kg. ราคา  บาท

       

87.ราคาเหล็กกล่อง 2"x4"x3.2mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 37.8Kg. ราคา บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง100x50mm JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2"JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

 บาท

1.4mm.

JIS

19.0 kg.

 บาท

1.7mm.

JIS

23.3 kg.

 บาท

2.0mm.

JIS

25.5 kg.

 บาท

2.3mm.

JIS

28.2 kg.

88.ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.4mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x50x1.4 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 19Kg. ราคา  บาท

บาท

2.5mm.

JIS

32.4 kg.

บาท

2.8mm.

JIS

34.6 kg.

บาท

3.2mm.

มอก.

38.2 kg.

บาท

4.0mm.

มอก.

48.2 kg.

89.ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.7mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x50x1.7 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 23.3Kg. ราคา  บาท

บาท

4.5mm.

มอก.

53.8 kg.

บาท

5.0mm.

JIS

59.3 kg.

บาท

6.0mm.

JIS

70.4 kg.

 

90.ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x50x2.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 25.5Kg. ราคา  บาท

       

91.ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.3mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x50x2.3 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 28.2Kg. ราคา  บาท

       

92.ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.5mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x50x2.5 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 32.4Kg. ราคา  บาท

       

93.ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.8mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x50x2.8 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 34.6Kg. ราคา  บาท

       

94.ราคาเหล็กกล่อง 100x50x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x50x3.2 mm มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็ก มอก. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 38.2Kg. ราคา  บาท

       

95.ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.0mm..มอก.เต็มโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x50x4.0 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็ก มอก. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 48.2Kg. ราคา  บาท

       

96.ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x50x4.5 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็ก มอก. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 53.8Kg. ราคา  บาท

       
97.ราคาเหล็กกล่อง 100x50x5.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x50x5.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 59.3Kg. ราคา  บาท

       
98.ราคาเหล็กกล่อง 100x50x6.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x50x6.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 70.4Kg. ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง100x75mm JIS.

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง4"x3"JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

 บาท

3.0 mm.JIS

46.3 kg.

 บาท

4.5mm.JIS

64.5 kg.

 บาท

6.0mm.JIS

85.3kg.

99.ราคาเหล็กกล่อง 100x75x3.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x75x3.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 46.3Kg. ราคา  บาท

       

100.ราคาเหล็กกล่อง 100x75x4.5mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x75x4.5 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 64.5Kg. ราคา  บาท

       

101.ราคาเหล็กกล่อง 100x75x6.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 100x75x6.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 85.3Kg. ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง125x50mm JIS.

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 2"x 5" JIS.

JIS.มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

 บาท

1.7mm.

JIS

27.0 kg.

บาท

2.0mm.

JIS

30.8 kg.

 บาท

2.3mm.

JIS

34.0 kg.

 บาท

2.7mm.

JIS

41.5 kg.

102.ราคาเหล็กกล่อง 125x50x1.7mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x50x1.7 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 27Kg. ราคา  บาท

 บาท

3.2mm.

JIS

46.3 kg.

 บาท

4.5mm.

JIS

64.2 kg.

 บาท

6.0 mm.

JIS

83.4 kg.

103.ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x50x2.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 30.8 Kg. ราคา  บาท

       

104.ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.3mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x50x2.3 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 34Kg. ราคา  บาท

       

105.ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.7mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x50x2.7 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 41.5 Kg. ราคา  บาท

       

106.ราคาเหล็กกล่อง 125x50x3.2mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x50x3.2 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 46.3 Kg. ราคา  บาท

       

107.ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.5mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x50x4.5 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 64.2 Kg. ราคา  บาท

       

108.ราคาเหล็กกล่อง 125x50x6.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x50x6.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 83.4 Kg. ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง125x75mm JIS.

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 5"x 3"JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

 บาท

1.7mm.JIS 

31.0 kg.

 บาท

2.3mm.JIS

38.2 kg.

109.ราคาเหล็กกล่อง 125x75x1.7mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x75x1.7 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 31.0 Kg. ราคา  บาท

 บาท

3.2mm.มอก.

53.0 kg.

บาท

4.0mm.มอก.

65.2 kg.

 บาท

4.5mm.มอก.

72.9 kg.

 บาท

6.0mm.JIS

 96.6kg.

110.ราคาเหล็กกล่อง 125x75x2.3mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x75x2.3 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 38.2 Kg. ราคา  บาท

       

111.ราคาเหล็กกล่อง 125x75x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x75x3.2 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็ก มอก. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 52.5 Kg. ราคา บาท

       

112.ราคาเหล็กกล่อง 125x75x4.0mm..มอก.เต็มโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x75x4.0 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็ก มอก. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 65.2 Kg. ราคา บาท

       

113.ราคาเหล็กกล่อง 125x75x4.5mm..มอก.เต็มโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x75x4.5 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็ก มอก. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 72.9 Kg. ราคา บาท

       

114.ราคาเหล็กกล่อง 125x75x6.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 125x75x6.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 96.6 Kg. ราคา บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง2"x6"หนา

เหล็กราคาถูก โทรสั่งเหล็ก.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

       

115.ราคาเหล็กกล่อง 2"x6"x1.8mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 27.4Kg.D ราคา  บาท

       

116.ราคาเหล็กกล่อง 2"x6"x2.0mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 33.5Kg. ราคา  บาท

       

117.ราคาเหล็กกล่อง 2"x6"x2.3mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 37.5Kg. ราคา บาท

       

118.ราคาเหล็กกล่อง 2"x6"x2.5mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 42.2Kg. ราคา  บาท

       

119.ราคาเหล็กกล่อง 2"x6"x3.0mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 46.5Kg. ราคา  บาท

       

120.ราคาเหล็กกล่อง 2"x6"x3.2mm.

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 52Kg. ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง150x50mm JIS.

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 6"x 2"JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

 บาท

2.3mm.JIS

38.4 kg.

 บาท

3.2mm.JIS

52.6 kg.

 บาท

4.0mm.JIS

65.1 kg.

 บาท

4.5mm.JIS

73.4 kg.

121.ราคาเหล็กกล่อง 150x50x2.3mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x50x2.3 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 38.4 Kg. ราคา บาท

 บาท

5.0mm.JIS

80.7 kg.

 บาท

6.0mm.JIS

95.6 kg.

 

122.ราคาเหล็กกล่อง 150x50x3.2mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x50x3.2 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 52.6 Kg. ราคา บาท

       

123.ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x50x4.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 65.1 Kg. ราคา บาท

       

124.ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.5mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x50x4.5 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 73.4 Kg. ราคา บาท

       

125.ราคาเหล็กกล่อง 150x50x5.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x50x5.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 80.7 Kg. ราคา บาท

       

126.ราคาเหล็กกล่อง 150x50x6.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x50x6.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 95.6 Kg. ราคา บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง150x75mm JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 6"x 3"JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

 บาท

3.2mm.JIS

59.7 kg.

 บาท

4.0mm.JIS

74.8 kg.

 บาท

4.5mm.JIS

82.4 kg.

บาท

6.0mm.JIS

108.4 kg.

127.ราคาเหล็กกล่อง 150x75x3.2mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x75x3.2 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 59.7 Kg. ราคา บาท

       

128.ราคาเหล็กกล่อง 150x75x4.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x75x4.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 74.8 Kg. ราคา บาท

       

129.ราคาเหล็กกล่อง 150x75x4.5mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x75x4.5 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 82.4 Kg. ราคา บาท

       

130.ราคาเหล็กกล่อง 150x75x6.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x75x6.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 108.4 Kg. ราคา บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง150x80mm JIS.

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

3.2mm.JIS

61.0 kg.

 บาท

4.5mm.JIS

84.6 kg.

131.ราคาเหล็กกล่อง 150x80x3.2mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x80x3.2 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 61 Kg. ราคา บาท

       

132.ราคาเหล็กกล่อง 150x80x4.5mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x80x4.5 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 84.6 Kg. ราคา บาท

       

เหล็กกล่อง150x100mm JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 6"x 4"JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

 บาท

3.2mm.JIS

66.1 kg.

 บาท

4.0mm.JIS

81.8 kg.

 บาท

4.5mm.มอก.

92kg.

 บาท

6.0mm.มอก.

121.8 kg.

133.ราคาเหล็กกล่อง 150x100x3.2mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x100x3.2 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 66.1 Kg. ราคา บาท

บาท

9.0mm.JIS

178.2 kg.

     

134.ราคาเหล็กกล่อง 150x100x4.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x100x4.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 81.8 Kg. ราคา  บาท

       

135.ราคาเหล็กกล่อง 150x100x4.5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x100x4.5 mmมอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็ก มอก. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 92 Kg. ราคา  บาท

       

136.ราคาเหล็กกล่อง 150x100x6.0mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x100x6.0 mm มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็ก มอก. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 121.8 Kg. ราคา  บาท

       

137.ราคาเหล็กกล่อง 150x100x9.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 150x100x9.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 178.2 Kg. ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง200x50mm JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 2"x 8" JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

 บาท

2.3mm.JIS

48.8 kg.

 บาท

3.2mm.JIS

66.7 kg.

 บาท

4.0mm.JIS

83.0 kg.

 บาท

4.5mm.JIS

91.5 kg.

138.ราคาเหล็กกล่อง 200x50x2.3mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x50x2.3 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 48.8 Kg. ราคา  บาท

 บาท

6.0mm.JIS.

122.9 kg.

 

   
 

139.ราคาเหล็กกล่อง 200x50x3.2mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x50x3.2 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 66.7 Kg. ราคา  บาท

       
 

140.ราคาเหล็กกล่อง 200x50x4.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x50x4.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 83.1 Kg. ราคา  บาท

       
 

141.ราคาเหล็กกล่อง 200x50x4.5mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x50x4.5 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 91.5 Kg. ราคา บาท

       
 

142.ราคาเหล็กกล่อง 200x50x6.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x50x6.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 122.9 Kg. ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง200x100mm JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่  ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 8"x 4"JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

 บาท

3.2mm.JIS

80.6 kg.

 บาท

4.0mm.JIS

99.7 kg.

 บาท

4.5mm.มอก

111.2 kg.

 บาท

5.0mm.JIS

123 kg.

143.ราคาเหล็กกล่อง 200x100x3.2mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x100x3.2 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 80.6 Kg. ราคา  บาท

 บาท

6.0mm.มอก

147 kg.

 บาท

7.0mm.JIS

169.3 kg.

บาท

9mm.JIS

217.7 kg.

บาท

10mm.JIS

236.7 kg.

144.ราคาเหล็กกล่อง 200x100x4.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x100x4.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 99.7Kg. ราคา  บาท

บาท

12mm.JIS

280.9 kg.

   

145.ราคาเหล็กกล่อง 200x100x4.5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x100x4.5 mmมอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็ก มอก. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก  111.2Kg. ราคา  บาท

       
 

146.ราคาเหล็กกล่อง 200x100x5.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x100x5.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 123.0 Kg. ราคา 0 บาท

       
 

147.ราคาเหล็กกล่อง 200x100x6.0mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x100x6.0 mm มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 147.0 Kg. ราคา  บาท

       
 

148.ราคาเหล็กกล่อง 200x100x7.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x100x7.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 169.3 Kg. ราคา  บาท

       
 

149.ราคาเหล็กกล่อง 200x100x9.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x100x9.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 217.7 Kg. ราคา  บาท

       
 

150.ราคาเหล็กกล่อง 200x100x10mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x100x10 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 236.7 Kg. ราคา  บาท

       
 

151.ราคาเหล็กกล่อง 200x100x12mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x100x12 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 280.9 Kg. ราคา  บาท

       

ราคาเหล็กกล่อง200x150mm JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่  ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 8"x 6"JIS.

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

       
 

152.ราคาเหล็กกล่อง 200x150x4.5mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x150x4.5 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก  130.4Kg. ราคา  บาท

       

153.ราคาเหล็กกล่อง 200x150x6.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x150x6.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 172.9 Kg. ราคา  บาท

       

154.ราคาเหล็กกล่อง 200x150x9.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

Rectangular Pipe 200x150x9.0 mm JIS

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

น้ำหนัก 256 Kg. ราคา บาท

       

ราคา