โทร.สั่งของ 082-954-2286

 

       

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่ง

 แป๊ปโปร่งราคา สี่เหลี่ยมโปร่งราคา

โทรสั่งของ.082-954-2286

...........................................................................................................................................................

ราคาขายยกมัด

....................

ราคาขายยกมัด

....................

ราคาขายยกมัด

....................

ราคาขายยกมัด

....................

ราคาสี่เหลี่ยม 1/2 x 1/2

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคากล่อง 12mm x 12mm 

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท 1.2mm.

2.4 kg.

 บาท

1.5mm.

2.8 kg.

 บาท

1.8mm.

3.2 kg.

 

ราคาสี่เหลี่ยม 5/8 x 5/8

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคากล่อง15mm x15mm 

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

1.2mm.

3.2 kg

 บาท

1.5mm.

3.7 kg

   

ราคาสี่เหลี่ยม 3/4 x 3/4

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคากล่อง 18mm x18mm

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

1.2mm.

3.5 kg A

 บาท

1.5mm.

4.3 kg A

 บาท

1.8mm.

5.0 kg A

 บาท

2.0mm.

5.7 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 7/8 x 7/8

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคากล่อง 21mm x21mm 

รุ่นตลาด ราคาถูกโทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

1.2mm.

4.2 kg

 บาท

1.5mm.

4.9 kg

 บาท

1.8mm.

5.9 kg A 

 บาท

2.0mm.

6.5 kg A 

ราคาสี่เหลี่ยม 1"x 1" ยาว 6 เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

1.2mm.

4.3 kg S

 บาท

1.5mm.

5.0 kg S

 บาท

1.8mm.

6.0 kg S

 บาท

2.0mm.

6.8 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 1"x 1" ยาว 6 เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

2.3mm.

8.5 kg S

 บาท

2.5mm.

9.7 kg

 บาท

3.0mm.

10.4 kg

 

ราคาสี่เหลี่ยม 1"x 1" JIS 

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

ราคากล่อง 25mm x 25mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.2mm.

พ่นข้าง

5 kg 

 บาท

1.4mm.

JIS

5.8 kg

 บาท

1.7mm.

JIS

7.0 kg

 บาท

3.2mm.

JIS

11.5 kg

ราคาสี่เหลี่ยม 1"x 1" มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคากล่อง 25mm x 25mm มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

2.0mm.

มอก.

7.7 kg A

 บาท

2.3mm.

มอก.

8.6 kg A

 

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/4x 1"1/4

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคากล่อง32mm x32mm

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

1.2mm.

6.1 kg S.

 บาท

1.5mm.

7.1 kg S.

 บาท

1.8mm.

8.5 kg S.

 บาท

2.0mm.

10.0 kg S.

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/4x 1"1/4 JIS 

โทรสั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 ราคากล่อง32mm x32mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.4mm.

JIS

7.7 kg A

 บาท

1.7mm.

JIS

9.5 kg A

 บาท

2.0mm.

JIS

10.5 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม1"1/4x1"1/4มอก

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคากล่อง 32mm x 32mm มอก.

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

2.3mm.

มอก.

11.5 kg A

 บาท

3.2mm.

มอก.

15.5 kg A

   

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/2x 1"1/2

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 ราคากล่อง38mm x38mm

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

1.2mm.

6.8 kg S

 บาท

1.5mm.

8.5 kg S

 บาท

1.8mm.

9.8 kg S

 บาท

2.0mm.

11.5 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/2x 1"1/2

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 ราคากล่อง38mmx38mm

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

2.3mm.

12.80 kg S

 บาท

2.5mm.

14.5 kg S

 บาท

3.0mm.

16.0 kg S

 บาท

3.2mm.

18.5 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/2x 1"1/2 JIS

โทรสั่ง 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

ราคากล่อง38mm x38mm JIS

โทรสั่ง 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.4mm.

JIS

9.3 kg A

 บาท

1.7mm.

JIS

11.4 kg A

 บาท

2.0mm.

JIS

12.6 kg A

 

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/2x 1"1/2

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคากล่อง 38mm x 38mm มอก.

โทรสั่ง 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

2.3mm.

มอก.

13.8 kg A

 บาท

3.2mm.

มอก.

18.4 kg A

   

ราคาสี่เหลี่ยม 1"5/8x 1"5/8

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

ราคากล่อง40mm x40mm

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.4mm.

9.9 kg A

 บาท

1.7mm.

12.0 kg A

 บาท

1.9mm.

13.4 kg A

 บาท

2.7mm.

17.9 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 1"5/8x 1"5/8 JIS

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

ราคากล่อง40mm x40mm JIS

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.3mm.

JIS

14.7 kg A

 

 บาท

3.2mm.

JIS

20.1 kg A

 

 บาท

4.0mm.

JIS

23.5 kg A

 
 

ราคาสี่เหลี่ยม 2"x 2"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง50mm x50mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

1.2mm.

10.0 kg S

 บาท

1.5mm.

11.5 kg S

 บาท

1.8mm.

13.0 kg S

 บาท

2.0mm.

15.0 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 2"x 2"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง50mm x50mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

2.3 mm.

18.0 kg S

 บาท

2.5mm.

20.0 kg S

 บาท

3.0mm.

21.0 kg S

 บาท

3.2mm.

24.7 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 2"x 2" JIS

โทรสั่ง 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง50mm x50mm JIS

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.4mm.

JIS

12.3 kg A

 บาท

1.7mm.

JIS

15.1 kg A

 บาท

2.0mm.

JIS

16.5 kg A

 บาท

4.0mm.

JIS

30.5 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 2"x 2"มอก.

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

าคากล่อง 50mm x 50mm มอก.

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

2.3mm.

มอก.

18.2 kg A

 บาท

3.2mm.

มอก.

24.6 kg A

 บาท

4.5mm.

JIS.

33.6 kg A

 บาท

6.0mm.

JIS

43.6 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 60mmx 60mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง60mm x60mm 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.5mm.

15.0 kg A

 

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 60mmx 60mm 

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง60mm x60mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.7mm.

JIS

17.3 kg A

 บาท

2.0mm.

JIS

20.3 kg A

 บาท

2.8mm.

JIS

27.7 kg A

 บาท

4.5mm.

JIS

42.1 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 60mmx 60mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง60mm x60mm มอก. 

โทรสั่ง 097-351-8264. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

2.3mm.

มอก.

22.4 kg A

 บาท

3.2mm.

มอก.

30.8 kg A

 บาท

4.0mm.

มอก.

38 kg A

 บาท

6.0mm.

JIS

55.0 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 65mmx 65mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง65mm x65mm 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.7mm.

20.2 kg A

 บาท

1.9mm.

22.4 kg A

 บาท

2.5mm.

29.3 kg A 

 บาท

2.7mm.

30.6 kg A 

ราคาสี่เหลี่ยม 65mmx 65mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง65mm x65mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.3mm.

JIS

24.9 kg A

 บาท

3.2mm.

JIS

34.0 kg A

 บาท

4.0mm.

JIS

41.5 kg A

บาท

6.0mm.

JIS

59.5 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 70mmx 70mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง70mm x70mm 

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.5mm.

17.2 kg A

 บาท

1.8mm.

21.0 kg A

 บาท

2.0 mm.

23.4 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 3"x 3"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง75mm x75mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

1.5mm.

17.0 kg S

 บาท

1.8mm.

19.2 kg S

 บาท

2.0 mm.

23.5 kg S

 บาท

2.3 mm.

28.0 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 3"x 3"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง75mm x75mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

2.5mm.

30.5 kg S

 บาท

3.0 mm.

33.5 kg S

 บาท

3.2 mm.

38.0 kg S

 

ราคาสี่เหลี่ยม 75mmx 75mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง75mm x75mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

1.4mm.

JIS

19.1 kg A

 บาท

1.7mm.

JIS

23.2 kg A

 บาท

2.0mm.

JIS

25.5 kg A

 บาท

2.3mm.

JIS

28.2 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 75mmx 75mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง75mm x75mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

บาท

4.5mm.

JIS

52.5 kg A

 บาท

5.0 mm.

JIS

57.9 kg A

 บาท

6.0mm.

JIS

68.0 kg A

 

ราคาสี่เหลี่ยม 75mmx 75mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง75mm x75mm มอก. 

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

3.2 mm.

มอก.

38.3 kg A

 บาท

4.0 mm.

มอก.

48.7 kg A

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 80mmx 80mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง80mm x80mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

3.2mm.

JIS

42.9 kg A

 บาท

4.0mm.

JIS

52.7 kg A

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 89mmx 89mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง89mm x89mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.3mm.

JIS

34.5 kg A

 บาท

3.2mm.

JIS

46.7 kg A

 บาท

3.5mm.

 

53.2 kg A

 บาท

4.5mm.

 

84.4 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 4"x 4"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง100mm x100mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

1.5mm.

25.0 kg S

 บาท

1.8mm.

28.0 kg S

 บาท

2.0mm.

34.0 kg S

บาท

2.3mm.

37.8 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 4"x 4"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง100mm x100mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

2.5mm.

42.5 kg S

 บาท

3.0mm.

46.5 kg S

 บาท

3.2mm.

53.5 kg S

 

ราคาสี่เหลี่ยม 100mmx 100mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง100mm x100mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.0mm.

JIS

34.9 kg A

 บาท

2.3mm.

JIS

38.4 kg A

 บาท

2.5mm.

JIS

44.1 kg A

 บาท

2.8mm.

JIS

47.8 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 100mmx 100mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง100mm x100mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

6.0mm.

JIS

94.6 kg A

 บาท

8.0mm.

JIS

124.0 kg A

 บาท

9.0mm.

JIS

139.9 kg A

 บาท

10.0mm.

JIS

155.8 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 100mmx 100mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง100mm x100mm มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

3.2mm.

มอก.

52.4 kg A

 บาท

4.0mm.

มอก.

65.4 kg A

 บาท

4.5mm.

มอก.

73.0 kg A

 บาท

5.0mm.

JIS.

80.7 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 125mmx 125mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง125mm x125mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

2.3mm.

JIS

48.5 kg A

บาท

3.2mm.

JIS

66.7 kg A

บาท

3.6mm.

JIS

74.4 kg A

บาท

4.0mm.

JIS

81.9 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 125mmx 125mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง125mm x125mm JIS. 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

บาท

4.5mm.

JIS

91.6 kg A

บาท

5.0mm.

JIS

102.0 kg A

บาท

6.0mm.

JIS

120.2 kg A

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 6"x 6"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง150mm x150mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูกโทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 บาท

2.5mm.

66.4 kg A

 บาท

2.8mm.

72.0 kg A

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 150mmx 150mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง150mm x150mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

3.2mm.

JIS

81.0 kg A

 บาท

4.0mm.

JIS

98.9 kg A

บาท

5.0mm.

JIS

122.1 kg A

บาท

8.0mm.

JIS

195.4 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 150mmx 150mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง150mm x150mm มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

4.5mm.

มอก.

111.0 kg A

 บาท

6.0mm.

มอก.

145.8 kg A

 

บาท

9.0mm.

JIS

215.8 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 7"x 7" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง175mm x175mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5mm.

JIS

130.2 kg A

 บาท

5.0mm.

JIS

142.9 kg A

บาท

6.0mm.

JIS

171.5 kg A

บาท

9.0mm.

JIS

254.8 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 8"x 8" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง200mm x200mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.0mm.

JIS

133.0 kg A

บาท

4.5mm.

JIS

149.8 kg A

บาท

5.0mm.

JIS

165.8 kg A

บาท

8.0mm.

JIS

262.5 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 8"x8" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง200mm x200mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

บาท

9mm.

JIS

295.8 kg A

บาท

10mm.

JIS

323.6 kg A

12mm.

JIS

382.0 kg A

 

ราคาสี่เหลี่ยม 8"x 8" มอก.

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง200mm x200mm มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

6.0mm.

มอก.

197.4 kg A

 

 บาท

8.0mm.

มอก.

262.5 kg A

 

 

 

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 10"x 10" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง250mm x250mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5mm.

JIS

189.3 kg A

 บาท

5.0mm.

JIS

208.7 kg A

 บาท

6.0mm.

JIS

249.0 kg A

บ.

8.0mm.

JIS

329.2 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 10"x 10" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง250mm x250mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

บ.

9.0mm.

JIS

372.2 kg A

บ.

10.0mm.

JIS

406.7 kg A

บ.

12.0mm.

JIS

484.4 kg A

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 12"x 12" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง300mm x300mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 บาท

4.5mm.

JIS

228.5 kg A

 บาท

5.0mm.

JIS

252.8 kg A

บ.

6.0mm.

JIS

326.5 kg A

บ.

8.0mm.

JIS

395.2 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 12"x 12" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง300mm x300mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

บ.

9.0mm.

JIS

448.5 kg A

บ.

10.0mm.

JIS

492.8 kg A

บ.

12.0mm.

JIS

586.3 kg A

 
         

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 30x30x1.4mm  ราคา

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 30มมx30มมx1.4mm  ราคา

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

       
         

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 150x150x4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 150มมx150มมx4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

       
         

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 150x150x4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 150มมx150มมx4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

       
         
         
         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โทรสั่งของ 082-954-2286