ราคาเหล็กกล่องดำ รุ่นตลาด 

 

 

 

 

 

 ราคาเหล็กกล่องดำ รุ่นตลาด โทร.097-351-8264.

ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x4" หนา1.2มิล ยาว6เมตร ราคา 690บาท โทร.097-351-8264.
ราคาเหล็กกล่องดำ 1.5"x3" หนา1.2มิล ยาว6เมตร ราคา550บาท โทร.097-351-8264.   
ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x2" หนา1.2มิล ยาว6เมตร ราคา500บาท โทร.097-351-8264.   
ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x1" หนา1.2มิล ยาว6เมตร ราคา350บาท โทร.097-351-8264.   
ราคาเหล็กกล่องดำ 1"x1" หนา1.2มิล ยาว6เมตร ราคา 195บาท โทร.097-351-8264.
ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x2" หนา1.5มิล ยาว6เมตร ราคา 550บาท โทร.097-351-8264.
ราคาเหล็กกล่องดำ 1"x2" หนา1.5มิล ยาว6เมตร ราคา440บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ 1.5"x3" หนา1.5มิล ยาว6เมตร ราคา 630บาท โทร.097-351-8264.
ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x4" หนา1.5มิล ยาว6เมตร ราคา770บาท โทร.097-351-8264.
ราคาเหล็กกล่องดำ 4"x4" หนา1.5มิล ยาว6เมตร ราคา1,100บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ 3"x3" หนา1.5มิล ยาว6เมตร ราคา790บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x2" หนา1.8มิล ยาว6เมตร ราคา590บาท โทร.097-351-8264.
ราคาเหล็กกล่องดำ 1"x2" หนา1.8มิล ยาว6เมตร ราคา540บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ 1.5"x3" หนา1.8มิล ยาว6เมตร ราคา700บาท โทร.097-351-8264.   
ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x4" หนา1.8มิล ยาว6เมตร ราคา890บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ 4"x4" หนา1.8มิล ยาว6เมตร ราคา1,290บาท โทร.097-351-8264.
ราคาเหล็กกล่องดำ 3"x3" หนา1.8มิล ยาว6เมตร ราคา890บาท โทร.097-351-8264.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand