ราคาเหล็กกล่องดำ วัดกันเป็นนิ้ว 

 

 

 

 

 

 ราคาเหล็กกล่องดำ หน่วยวัดเป็น นิ้ว โทร.097-351-8264.

ราคาเหล็กกล่องดำ 1"x4" หนา1.7มิล ยาว6เมตร ราคา 1,697บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ 1"x4" หนา2มิล ยาว6เมตร ราคา 1,765บาท โทร.097-351-8264.
ราคาเหล็กกล่องดำ 1-5/8"x1-5/8" หนา1.4มิล ยาว6เมตร ราคา 1,380บาท โทร.097-351-8264.
ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x2" หนา6มิล ยาว6เมตร ราคา 2,732บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ 4"x3" หนา6มิล ยาว6เมตร ราคา 4,198บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ 6"x3" หนา6มิล ยาว6เมตร ราคา 5,064บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ 8"x4" หนา12มิล ยาว6เมตร ราคา 13,043บาท โทร.097-351-8264.   
ราคาเหล็กกล่องดำ 8"x6" หนา12มิล ยาว6เมตร ราคา 14,859บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ 10"x6" หนา9มิล ยาว6เมตร ราคา 17,900บาท โทร.097-351-8264.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand