ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 100mm ถึง 175mm เกรด STKR400

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เกรด STKR400

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

1.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x25x1.4mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,092บาท น้ำหนัก 15.7Kg/ส.
2.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x25x1.7mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,197บาท น้ำหนัก 18.8Kg/ส.
3.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x25x2.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,265บาท น้ำหนัก 21.1Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
3.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x38x1.2mm.x6000mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,061บาท น้ำหนัก 14.9Kg/ส.
4.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x38x1.4mm.x6000mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,153บาท น้ำหนัก 17.7Kg/ส.
5.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x38x1.7mm.x6000mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,259บาท น้ำหนัก 21.0Kg/ส.
6.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x38x2.0mm.x6000mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,336บาท น้ำหนัก 23.5Kg/ส.
7.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x38x2.3mm.x6000mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,432บาท น้ำหนัก 26.2Kg/ส.
8.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x38x3.2mm.x6000mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,792บาท น้ำหนัก 36.4Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
9.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x1.2mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,133บาท หนัก 16.3Kg/ส.
10.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x1.4mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,224บาท หนัก 20.0Kg/ส.
11.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x1.5mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,260บาท หนัก 20.5Kg/ส.
12.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x1.6mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,273บาท น้ำหนัก 20.8Kg/ส.
13.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x1.7mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,343บาท หนัก 23.0Kg/ส.
14.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x1.8mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,392บาท น้ำหนัก 23.2Kg/ส.
15.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x2.0mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,419บาท น้ำหนัก 25.3Kg/ส.
16.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x2.3mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,510บาท น้ำหนัก 28.4Kg/ส.
17.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x2.5mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,651บาท น้ำหนัก 32.3Kg/ส.
18.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x2.7mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,738บาท น้ำหนัก 34.3Kg/ส.
19.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x3.2mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,878บาท น้ำหนัก 38.7Kg/ส.
20.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x3.5mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,016บาท น้ำหนัก 42.8Kg/ส.
21.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x4.0mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,222บาท น้ำหนัก 48.4Kg/ส.
22.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x4.5mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,438บาท น้ำหนัก 53.7Kg/ส.
23.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x5.0mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,635บาท น้ำหนัก 59.1Kg/ส.
24.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x6.0mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,053บาท น้ำหนัก 69.3Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
25.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x75x2.3mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,731บาท หนัก 33.8Kg/ส.
26.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x75x3.2mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,233บาท น้ำหนัก 46.5Kg/ส.
27.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x75x4.5mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,933บาท น้ำหนัก 64.8Kg/ส.
28.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x75x6.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,698บาท หนัก 85.4Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
29.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x1.6mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,566บาท หนัก 27.8Kg/ส.
30.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x1.7mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,578บาท หนัก 29.5Kg/ส.
31.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x2.0mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,744บาท น้ำหนัก 35.0Kg/ส.
32.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x2.3mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,851บาท น้ำหนัก 38.0Kg/ส.
33.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x2.5mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,145บาท น้ำหนัก 46.2Kg/ส.
34.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x2.7mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,185บาท น้ำหนัก 47.3Kg/ส.
35.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x2.8mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,195บาท น้ำหนัก 47.4Kg/ส.
36.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x3.2mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,349บาท น้ำหนัก 52.6Kg/ส.
37.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x3.5mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,566บาท หนัก 58.1Kg/ส.
38.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x4.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,869บาท น้ำหนัก 65.7Kg/ส.
39.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x4.5mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,089บาท น้ำหนัก 71.7Kg/ส.
40.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x5.0mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,402บาท น้ำหนัก 80.1Kg/ส.
41.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x6.0mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,921บาท น้ำหนัก 95.3Kg/ส.
42.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x8.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย5,711บาท หนัก 123.6Kg/ส.
43.ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x9.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย6,397บาท หนัก 140.2Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
44.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x1.6mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,431บาท หนัก 25.0Kg/ส.
45.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x1.7mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,448บาท หนัก 25.7Kg/ส.
46.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x2.0mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,601บาท น้ำหนัก 30.5Kg/ส.
47.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x2.3mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,732บาท น้ำหนัก 33.8Kg/ส.
48.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x2.5mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,884บาท น้ำหนัก 38.3Kg/ส.
49.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x2.8mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,001บาท น้ำหนัก 41.6Kg/ส.
50.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x3.2mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,171บาท น้ำหนัก 46.3Kg/ส.
51.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x4.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,585บาท หนัก 57.2Kg/ส.
52.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x4.5mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,845บาท น้ำหนัก 64.0Kg/ส.
53.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x6.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,645บาท หนัก 84.7Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
54.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x1.6mm.x6000mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,527บาท น้ำหนัก 27.9Kg/ส.
55.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x1.8mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,667บาท น้ำหนัก 32.2Kg/ส.
56.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x2.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,753บาท หนัก 35.0Kg/ส.
57.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x2.3mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,866บาท หนัก 38.4Kg/ส.
58.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x2.5mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,057บาท น้ำหนัก 43.7Kg/ส.
59.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x2.8mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,162บาท น้ำหนัก 46.7Kg/ส.
60.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x3.2mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,379บาท หนัก 52.8Kg/ส.
61.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x3.6mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,649บาท น้ำหนัก 61.1Kg/ส.
62.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x4.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,900บาท น้ำหนัก 65.9Kg/ส.
63.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x4.5mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,155บาท น้ำหนัก 72.5Kg/ส.
64.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x6.0mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย4,025บาท น้ำหนัก 94.1Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
65.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x2.3mm.x6000mm.JIS.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,247บาท น้ำหนัก 48.4Kg/ส.
66.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x2.5mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,509บาท หนัก 55.1Kg/ส.
67.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x2.8mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,653บาท น้ำหนัก 59.4Kg/ส.
68.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x3.2mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,905บาท น้ำหนัก 66.7Kg/ส.
69.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x3.6mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,220บาท น้ำหนัก 75.7Kg/ส.
70.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x4.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,462บาท น้ำหนัก 82.1Kg/ส.
71.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x4.5mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,823บาท น้ำหนัก 91.3Kg/ส.
72.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x5.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย4,198บาท น้ำหนัก 101.0Kg/ส.
73.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x6.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย5,023บาทหนัก122.4Kg/ส.
74.ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x9.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย7,874บาทหนัก177.2Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
75.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x2.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,742บาท น้ำหนัก 35.0Kg/ส.
76.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x2.3mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย1,868บาท น้ำหนัก 38.1Kg/ส.
77.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x2.5mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,056บาท น้ำหนัก 43.7Kg/ส.
78.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x2.8mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,169บาท น้ำหนัก 47.1Kg/ส.
79.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x3.2mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,372บาท น้ำหนัก 52.8Kg/ส.
80.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x3.6mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,593บาท น้ำหนัก 59.4Kg/ส.
81.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x4.0mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,820บาท น้ำหนัก 65.2Kg/ส.
82.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x4.5mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,148บาท น้ำหนัก 73.4Kg/ส.
83.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x5.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,387บาท น้ำหนัก 80.0Kg/ส.
84.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x6.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย4,059บาท น้ำหนัก 95.8Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
85.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x2.3mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,078บาท น้ำหนัก 43.5Kg/ส.
86.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x2.5mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,287บาท น้ำหนัก 49.3Kg/ส.
87.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x2.8mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,447บาท น้ำหนัก 53.4Kg/ส.
88.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x3.2mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,658บาท น้ำหนัก 59.2Kg/ส.
89.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x3.6mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,928บาท น้ำหนัก 67.1Kg/ส.
90.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x4.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,164บาท น้ำหนัก 73.6Kg/ส.
91.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x4.5mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,495บาท น้ำหนัก 81.8Kg/ส.
92.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x6.0mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย4,564บาท หนัก 108.5Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
93.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x80x2.3mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,136บาท หนัก 44.3Kg/ส.
94.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x80x3.2mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,766บาท หนัก 61.3Kg/ส.
95.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x80x4.0mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,278บาท น้ำหนัก 75.2Kg/ส.
96.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x80x4.5mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,626บาท น้ำหนัก 84.6Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
97.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x2.5mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,490บาท หนัก 55.0Kg/ส.
98.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x2.8mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,641บาท หนัก 59.4Kg/ส.
99.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x3.2mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,895บาท หนัก 66.1Kg/ส.
100.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x4.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,541บาท หนัก 82Kg/ส.
101.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x4.5mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,894บาท น้ำหนัก 91.8Kg/ส.
102.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x6.0mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย4,975บาท หนัก 120Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
103.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x2.3mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,805บาท น้ำหนัก 63.6Kg/ส.
104.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x2.5mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,907บาท น้ำหนัก 66.4Kg/ส.
105.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x2.8mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,316บาทหนัก72.1Kg/ส.
106.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x3.2mm.x6000mm.มอก107เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,420บาท หนัก 80.6Kg/ส.
107.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x3.6mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,706บาทหนัก88.5Kg/ส.
108.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x4.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย4,119บาท หนัก 99Kg/ส.
109.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x4.5mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย4,611บาท น้ำหนัก 110.9Kg/ส.
110.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x5.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย5,073บาท หนัก 123Kg/ส.
111.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x6.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย5,870บาทหนัก146.2Kg/ส.
112.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x8.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีดขาย8,409บาท น้ำหนัก 192.5Kg/ส.
113.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x9.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย10,211บาท หนัก 221.5Kg/ส.
114.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x10.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีดขาย10,831บาท หนัก 236.3Kg/ส.
113.ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x12.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด ขาย12,951บาท หนัก281.6Kg/ส.
ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 100mm ถึง 175mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.
114.ราคาเหล็กกล่องดำ 175x175x5.0mm.x6000mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย6,845บาท น้ำหนัก 144.1Kg/ส.
115.ราคาเหล็กกล่องดำ 175x175x6.0mm.x6000mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย8,005บาท น้ำหนัก 170.5Kg/ส.
115.ราคาเหล็กกล่องดำ 175x175x9.0mm.x6000mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย11,468บาท น้ำหนัก 254.8Kg/ส.

 

thaiflag small Thailand