ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 300mm ถึง 400mm

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 400x200x6.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย15,461บาท น้ำหนัก 303.2Kg/ส.ของมีเลยค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 300mm ถึง 400mm

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 300mm ถึง 400mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

1.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x100x4.5mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย6,906บาท น้ำหนัก 149.4Kg/ส.
2.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x100x6.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย8,921บาท น้ำหนัก 197.8Kg/ส.
3.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x100x9.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย12,861บาท น้ำหนัก 296.2Kg/ส.

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

4.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x150x4.5mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย7,816บาท น้ำหนัก 170.2Kg/ส.
5.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x150x6.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย10,387บาท น้ำหนัก 224.6Kg/ส.
6.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x150x9.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย14,978บาท น้ำหนัก 334.5Kg/ส.

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

7.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x200x4.5mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย8,542บาท น้ำหนัก 188.3Kg/ส.
8.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x200x9.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย16,255บาท น้ำหนัก 376.0Kg/ส.

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

9.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x300x4.5mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย10,879บาท น้ำหนัก 228.5Kg/ส.
10.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x300x5.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.ขาย11,877บาท หนัก 252.8Kg/ส.
11.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x300x6.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.ขาย13,965บาท หนัก 302.2Kg/ส.
12.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x300x9mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.ขาย20,626บาท หนัก 448Kg/ส.
13.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x300x10mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย22,488บาท หนัก 492.8Kg/ส.
14.ราคาเหล็กกล่องดำ 300x300x12mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย27,095บาท หนัก 588.5Kg/ส.

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

15.ราคาเหล็กกล่องดำ 350x150x6.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย11,112บาท น้ำหนัก 249.3Kg/ส.
16.ราคาเหล็กกล่องดำ 350x150x9.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย16,163บาท น้ำหนัก 373.8Kg/ส.

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

17.ราคาเหล็กกล่องดำ 400x200x4.5mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขายบาท น้ำหนัก 228.0Kg/ส.
18.ราคาเหล็กกล่องดำ 400x200x6.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย15,465บาท น้ำหนัก 303.2Kg/ส.
19.ราคาเหล็กกล่องดำ 400x200x9.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย20,900บาท น้ำหนัก 449Kg/ส.
20.ราคาเหล็กกล่องดำ 400x200x12.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขายบาท น้ำหนัก 635.0Kg/ส.

 

thaiflag small Thailand